Boekhouding • SWINGCOUNT

Heb je een bedrijf? Dan heb je ook een boekhouding, dat is een feit. Het SWINGCOUNT boekhoudpakket is conform de wettelijke voorschriften ontwikkeld, voor ieder type bedrijf. Het laat je ook toe om alles perfect online te raadplegen.

Op zoek naar een degelijk boekhoudpakket? Neem contact met ons op en we bekijken samen de mogelijkheden!

Basisfuncties van SWINGCOUNT

 • Registratie aankoop- en verkoopfacturen.
 • Boeken van financiële verrichtingen en diverse posten.
 • Opvragen rapporten (in een PDF of Excel bestand):
  • Aankoop-, verkoop-, financieel en diverse posten journaal.
  • Proef- en saldibalans.
  • Exploitatierekening en balans.
  • Rekeninguittreksel per klant en per leverancier.
 • Automatisatie:
  • BTW aangifte en BTW listings.
  • Klanten- en leverancierslijsten.
  • Journalen en centralisatieposten.
  • Overzicht bank- en kasrekeningen.
  • Opvolging van je debiteuren met automatisch drukken van aanmaningen.
  • Opvolging van je crediteuren met voorstel voor betaling en aanmaak van betaalopdrachten via Isabel.
  • Verwerking van vreemde valuta.
  • Intrastat
  • Mogelijkheid om te boeken in je vorige boekjaar, ook wanneer het volgende jaar reeds gestart is.

Optionele modules van SWINGCOUNT

 • Analytische boekhouding.
 • Inlezen van CODA berichten voor automatisch inboeken van financiële verrichtingen.
 • Accountantsmodule met afschrijvingstabellen, vergelijking boekhouding met BTW aangiftes, koppeling met jaarrekening etc.
 • Budgetbeheer

Bekijk hier de SWINGCOUNT gebruikers

Zin in een demo of zit je met een specifieke vraag? Neem contact met ons op en we luisteren graag naar je wensen